Pesticid

  • Deltamethrin

    Deltametrin

    Deltametrin (molekylformel C22H19Br2NO3, formelvikt 505,24) är en vit sned policyformad kristall med en smältpunkt på 101~102°C och en kokpunkt på 300°C. Det är nästan olösligt i vatten vid rumstemperatur och lösligt i många organiska lösningsmedel. Relativt stabil mot ljus och luft. Det är mer stabilt i surt medium, men instabilt i alkaliskt medium.