Nyheter

 • Butylgummi regenerering

  Butylåtervunnet gummi tillhör en viktig kategori av återvunnet gummi. Med mer än 900 innerslangar av butyl som råmaterial, förfinas den genom 80 mesh-filtrering efter avsvavling med den mest avancerade nedbrytningsprocessen. Den har egenskaperna god styrka, hög finhet, str...
  Läs mer
 • Ljusinitiator

  Ljusinitiator I det fotohärdbara systemet, inklusive UV-lim, UV-beläggning, UV-bläck, etc., sker kemiska förändringar efter att ha mottagit eller absorberat extern energi och sönderfaller till fria radikaler eller katjoner, vilket utlöser polymerisationsreaktionen. Fotoinitiatorer är ämnen som kan producera f...
  Läs mer
 • Farmaceutiska mellanprodukter

  Farmaceutiska intermediärer På 1990-talet, inhemsk produktion av ammoniak tiametoxamoximsyra av mer än 20 företag konkurrensen på marknaden blir allt hårdare konkurrens mellan företag orsakas av teknisk innovation först fallande kostnad fram till nu den inhemska ammoniak tiametoxam ...
  Läs mer
 • Bekämpningsmedel mellanliggande

  Bekämpningsmedel intermediär Bekämpningsmedel är ett viktigt produktionsmedel i jordbruksproduktionen, som spelar en oerhört viktig roll för att kontrollera sjukdomar, skadedjur och ogräs, stabilisera och förbättra skörden. Även om det påverkas av priset på jordbruksprodukter, planteringsyta, klimat,...
  Läs mer