Butylgummi regenerering

3ba080e12af3da32358dc9f6ff27476Butylåtervunnet gummi tillhör en viktig kategori av återvunnet gummi. Med mer än 900 innerslangar av butyl som råmaterial, förfinas den genom 80 mesh-filtrering efter avsvavling med den mest avancerade nedbrytningsprocessen. Den har egenskaperna god styrka, hög finhet, stark lufttäthet och rik handelasticitet. Den kan användas ensam för att tillverka butylgummiprodukter såsom små butylinnerslangar, butylkapslar, butyltätningsremsor, etc. Den kan också användas tillsammans med butylgummi för att producera produkter med hög lufttäthet som 900 butylinnerslangar. Efter att ha använts av hundratals företag kan det säkerställa produktkvaliteten och minska råvarorna och produktionskostnaderna med cirka 25%.


Posttid: 17 november 2021